Blanca Sniezny Urwis*PL

Blue tabby Blotched (SIB  a 22)